מכון לרפואת ספורט

על פי חוק הספורט על כל שחקן המשתתף בתחרויות ספורט לבצע פעם בשנה בדיקה רפואית ע"י מכון מורשה.

שחקנים משנתון 94 ובוגרים, חייבים בבדיקה ארגומטרית (מאמץ).
משנתון 95 וצעירים יותר, תתבצע בדיקה במנוחה.
שעות ניידת בדיקות רפואיות יתפרסמו באתר סבב !!!

ניידות בדיקה ימוקמו בהדר-יוסף ובקאנטרי כפר-סבא בתחרות מס' 1 בלבד.

ילד ללא בדיקה רפואית תקפה לא יוכל ליטול חלק בתחרויות.