קטגוריות משתתפים

קטגוריה

שנתון

דירוג נמוך מדירוג

סוג כדור

ילדים א'

2006-וצעירים יותר

20 ומטה

75%
ילדים ב' 2004-2005 25 ומטה 100%
ילדים ג' 2004-2005 בלי דירוג ארצי/נמוך מאוד 75%
נערים 2002-2003 45 ומטה 100%

נוער א'

1998-2001

30 ומטה

100%

נוער ב'

1998-2001

בלי דירוג ארצי/נמוך מאוד

100%

ילדות

2006- וצעירות יותר

20 ומטה

75%

נערות ג' רמה 1

2004-2005

30 ומטה

100%

נערות ג' רמה 2

2004-2005

בלי דירוג ארצי/נמוך מאוד

75%

נערות ב'

2001-2003

30 ומטה

100%

נערות א'

1998-2000

20 ומטה

100%
3/4 מגרש בנות 2006 וצעירות יותר בלי דירוג ארצי 50%
3/4 מגרש בנים 2006וצעירים יותר בלי דירוג ארצי 50%
3/4 מגרש בנים ובנות 2004-2005 בלי דירוג ארצי 50%