שיטת הניקוד

רמות א'

7 משחקונים
5"5 שובר שיוויון

משחקים מערכה

רמות ב' + 3/4 מגרש7 משחקונים
3:3 שובר שיוויון 
משחקים מערכה עם שובר 
שיוויון עד 7 ב 5:5

 

בכל משחקון: אין יתרון שיוויון!
בתים של 4 שחקנים משחקים משחקים קצרים

ניקוד ודירוג 

שיטת הדירוג בנויה משקלול הניקוד מכל התחרויות בהם השתתף השחקן.
בתום 5 התחרויות, יחולקו הנקודות, ממוצע מ – 3 התחרויות הטובות ביותר.
לכן כדאי להשתתף במקסימום תחרויות.

כדאי להתעדכן בדירוג עדכני לאחר כל תחרות באתר ווילסון – www.ligawilson.co.il
לתקלות בדירוג יש לשלוח מייל לכתובת- [email protected]


מקום בתחרות

ניקוד בתחרות

מקום ראשון

40 נקודות

מקום שני

30 נקודות

מקומות שלישי

22 נקודות

מפסידי 1/4 גמר

14 נקודות

מפסידי 1/8 גמר

10 נקודות

מפסידי 1/16 גמר8 נקודות

סיבוב ראשון נוק אאוט

6 נקודות

מקום שני שלא עלה מהבית

4 נקודות

אחר

2 נקודות


דירוג סבב ווילסון 


לאחר תחרות מספר

ממוצע הניקוד המצטבר

1

ניקוד של התחרות

2

חלוקת נקודות ל – 2

3

חלוקת נקודות ל – 3

4

סיכום 3 התחרויות הטובות וחלוקתן ל -3

5

תחרות זוגות

אלוף האלופים

מספר השחקנים שיוזמנו לכל קטגוריה ייקבע לאחר סגירת
ההרשמה ויפורסם באתר,בתנאי שכל שחקן שיחק לפחות
בשלוש תחרויות במהלך השנה.
(לא יעלה על 24 שחקנים בקטגוריה)